..::Kontakt

Praktima Sp. z o.o.

ul. Bolka i Lolka nr 5
63-400 Ostrów Wlkp.
tel: (+48 ) 506 085 093
tel: (+48 ) 506 085 092
e-mail: biuro@praktima.com.pl

NIP: 622-25-03-503
KRS: Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000178818
REGON: 251599577
Kapitał zakładowy 60.000 PLN